Handlinger tilknyttet webside
Du er her: Ejendomsportal

Ejendomsportal

På ejendomsportalen har vi samlet den ejendomsrelaterede information, du som lejer og leder bør kende på drifts- og vedligeholdelsesområdet.

Login på ejendomsportalen

Her finder du oplysninger om husleje og energimærkning på den ejendom, som du lejer dig ind i. I boksen øverst til højre kan du logge dig ejendomsportalen for at se dit lejemåls oplysninger. Få adgang ved at skrive til Kejd_Ejendomsportalen@okf.kk.dk

Ansvarsfordeling af drift & vedligeholdelse

På siderne om Ansvarsfordeling af drift & vedligeholdelse kan du læse om ansvarsfordelingen og finde oversigter over, hvilket ansvar og hvilke forpligtelser der tilfalder lejer og udlejer - det såkaldte snitfladeskema, som du også kan finde nederst på denne side.

Energi

På siderne om Energi kan du blandt andet læse om hvordan du registrerer og styrer energiforbruget. Du kan også læse om energisparepuljen, og hvordan du kan opnå besparelser på energiregningen.

Forsikring

Er du forsikret? Læs mere om forsikring her, og få svar på om – og hvordan  – du er forsikret. Find svar på, hvad du selv skal sørge for at indberette, og hvilket forsikringsansvar Københavns Ejendomme har.

Lejeforhold

På siderne om Lejeforhold finder du information om kontraktforhold samt en uddybning af din huslejeopkrævning. Du kan også få svar på, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om lejeforhold.

Vedligeholdelsesindsatsen

På siderne om Vedligeholdelsesindsatsen får svar på, hvordan vi i fællesskab med dig og din fagforvaltning drifter og vedligeholder kommunens bygninger. Blandt andet hvordan det årlige grundbudget til vedligeholdelse fordeles, og hvorfor og hvordan du betaler vedligeholdelsesbidrag.

image_mini

Du har automatisk adgang til HelpDesk